Programul guvernamental CONTUL JUNIOR CENTENAR

Cadru legal

Descriere program

Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, are ca obiect înființarea unui cont special de economisire, RO17TREZ701460101XXXXXXX, sub formă de depozit, denumit în continuare cont individual de economii Junior Centenar.

Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

este cetățean român;

nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat, la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți, din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia. Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar și condițiile de utilizare se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Orice titular are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.

În contul individual de economii Junior Centenar, RO17TREZ701460101XXXXXXX, se pot depune de către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând, sume de bani în lei:

prin virament;

mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.;

numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului.

Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității actelor respective.

În cazul copiilor ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situațiilor certificate și transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
În cazul în care copiii ocrotiţi sunt adoptați, începând cu data adopției, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.

Prima de stat şi dobânda

Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de:

primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei;

dobândă al cărei nivel se stabilește la 3% pe an care se aplică la soldul contului, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat.

În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă.

Prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani şi se plătește în contul individual de economii Junior Centenar, la scadența depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri.

Dobânda se calculează și se plătește, la scadența depozitului, când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani.

Primele de stat şi dobânzile înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.

Prima de stat şi dobânda se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se suportă din bugetul anual aprobat potrivit legii pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, al cărei președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Situații excepționale

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția următoarelor situații:

în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;

în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;

în cazul decesului titularului contului.

Scadența depozitului este considerată data la care a intervenit unul dintre cazurile excepționale, dobânda la soldul sumelor depuse calculându-se până la această dată.

Prima de stat se plăteşte cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul în care a intervenit situația excepțională.

Indicatori