Relaţii internaţionale

2024

Participarea Preşedintelui CNSP la lansarea Studiului economic pentru România, Bucureşti

În data de 12 martie 2024, Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, domnul Cristian Nicolae Stănică, a participat la lansarea Studiului economic pentru România realizat de echipa Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), eveniment organizat la Palatul Victoria în prezenţa Prim-ministrului României, domnul Marcel Ciolacu și a Secretarului general al OCDE, domnul Mathias Cormann.

Evenimentul încheie procesul de realizare a studiului economic, demarat în vara anului 2023 şi coordonat tehnic pentru a doua oară consecutiv de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, primul studiu fiind lansat în anul 2022.

În cadrul întâlnirii, cuvântul de bun venit i-a aparţinut Prim ministrului României, care a subliniat importanţa acestui studiu pentru România şi a aderării ţării noastre la OCDE. Principalele constatări şi recomandări ale studiului au fost prezentate de Secretarul General al OCDE. Au fost susţinute o serie de alocuţiuni de către Coordonatorul naţional al procesului de aderare la OCDE, Ministrul Economiei, Ministrul Educaţiei, Ministrul Mediului, Preşedintele CNSP, Preşedintele AMEPIP, reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor. La eveniment au mai participat reprezentanţi ai principalelor ministere şi instituţii responsabile de tematicile acoperite de studiu.

Preşedintele CNSP a subliniat, în intervenţia din cadrul evenimentului, că Studiul OCDE este bine documentat, utilizează o paletă largă de surse şi abordează teme importante pentru economia românească de la perspectiva macro, politica fiscal-bugetară şi monetară până la mediul de afaceri, politicile active pe piaţa muncii, competenţele şi mobilitatea forţei de muncă, dar şi un capitol tehnic detaliat dedicat decarbonizării economiei româneşti. Fiecare capitol se încheie cu un set de recomandări. Preşedintele CNSP a apreciat abordarea echilibrată a aspectelor analizate şi a evidenţiat convergenţa prognozei naţionale cu cea a OCDE. În încheierea alocuţiunii a mulţumit echipei OCDE pentru înaltul profesionalism în realizarea Studiului economic, echipei de coordonare la nivel naţional pentru sprijinul consistent, instituţiilor implicate pentru aportul adus în realizarea cu succes a întregului proces şi nu în ultimul rând colegilor din cadrul CNSP, care la nivel tehnic au coordonat activitatea pe întreaga perioadă.

Studiul Economic pentru România al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Economic Survey of Romania (March 2024) poate fi accesat la următorul link:

Participarea Preşedintelui CNSP la cea de-a 1423-a reuniune a Comitetului pentru Evaluare Economică și Dezvoltare privind Studiul economic al României, Paris 16 – 17 ianuarie 2024

În data de 16 ianuarie 2024, Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, domnul Cristian Nicolae Stănică, a participat la reuniunea Comitetului pentru Evaluare Economică şi Dezvoltare al OCDE, alături de alţi reprezentanţi din instituţiile din România, în delegaţia condusă de Secretarul General al Guvernului, domnul Mircea Abrudean.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză coordonează pentru a doua oară consecutiv procesul de elaborare a studiului de către OCDE, după cel lansat în anul 2022, beneficiind de sprijinul Echipei naționale de coordonare a procesului de aderare la OCDE de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și Secretariatului General al Guvernului, dar şi de aportul consistent al reprezentanţilor din instituţiile de resort care acoperă temele prezentate în studiu.

Comitetul pentru Evaluare Economică şi Dezvoltare este unul dintre comitetele de evaluare ale OCDE, având rolul de a examina evoluţiile și politicile economice din OCDE, din alte economii selectate și din Uniunea Europeană în general, evaluând performanța acestora. T.otodată, Comitetul are şi rolul de a face recomandări de politică. Fiecare economie este analizată o dată la doi ani. Rezultatele sunt publicate sub forma unui studiu economic, menit să promoveze o mai bună înțelegere a situației economice și a provocărilor cheie cu care se confruntă autoritățile și să indice modalitățile de îmbunătățire a performanței economice generale.

În cadrul reuniunii ne-am bucurat de un interes ridicat din partea reprezentanţilor statelor membre OCDE, care au analizat proiectul de studiu Economic pentru România şi au furnizat o serie de propuneri de modificări sau completări în concordanţă cu practicile OCDE şi cu experienţa statelor membre. Statele raportoare au subliniat faptul că studiul este bine formulat, atât analizele, cât şi recomandările evidenţiind într-un mod comprehensiv şi echilibrat situaţia economică a României. Studiului urmează a fi lansat în România în primăvara acestui an.

2023

Misiune OCDE 23-24 noiembrie 2023

În perioada 23-24 noiembrie 2023 a avut loc la Bucureşti misiunea de lucru a reprezentanţilor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), un pas important în finalizarea Studiului de Evaluare Economică pentru România – ediția 2024, în care CNSP este desemnată să coordoneze această activitate. Delegaţia OCDE condusă de domnul Luiz de Mello, Directorul Diviziei pentru Studii de ţară din cadrul Departamentului Economic a avut o serie de întâlniri la nivel înalt, dar şi tehnice, cu scopul de a discuta cu partea română proiectul de Studiu economic realizat de OCDE, ce urmează a fi lansat în primăvara anului 2024. Studiul este unul aprofundat, utilizând o varietate de surse si vizează un spectru larg de teme de la perspectiva macro, politica fiscal-bugetară şi monetară, până la mediul de afaceri, politicile active pe piaţa muncii, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, sărăcie, dar si un capitol tehnic detaliat dedicat decarbonizării economiei româneşti.

În acest context, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, domnul Cristian Nicolae Stănică, a participat la mai multe întâlniri la nivel înalt ce au avut loc la Ministerul Finanţelor, alături de doamna Carmen Moraru şi domnul Alin Andrieş, secretari de stat, precum şi la Secretariatul General al Guvernului, alături de domnul Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat SGG şi doamna Alina Jalea, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului României, şi domnul Luca Niculescu, secretar de stat, la Ministerul Afacerilor Externe, Coordonatorul Național pentru Aderarea României la OCDE.

Totodată, preşedintele CNSP a prezidat şi întâlnirea delegaţiei OCDE cu reprezentanţii Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, instituţie care coordonează pentru a doua rundă consecutivă realizarea de către echipa OCDE a Studiului Economic pentru România. În cadrul acestei întâlniri au fost continuate şi aprofundate schimburile de opinii bilaterale în procesul de prognoză, dar şi temele importante din studiu referitoare la evoluţiile şi politicile macroeconomice. Noul studiu include şi o analiză a răspunsului politicilor economice la recomandările din 2022, subliniind în mod echilibrat eforturile depuse până acum de țara noastră. Studiul reprezintă un instrument util, care aduce o valoare adăugată ridicată factorilor de decizie politică din România.

2022

Prognoza de toamnă a Comisiei Europene pentru România, update alte instituţii

 

După un an 2022 peste aşteptări, economia României va încetini, potrivit estimărilor Comisiei Europene, cu o creștere reală a PIB-ului de aproximativ 2% în următorii doi ani, ca urmare a unei inflații ridicate, a condițiilor financiare mai stricte și a consecințelor războiului din Ucraina. Şomajul se va situa în jurul valorii de 5-6%. Deficitul bugetar ESA va scădea treptat la 4,8% din PIB în 2024, determinat de o reducere a ponderii cheltuielilor curente, în principal pe fondul creșterii PIB-ului nominal. Raportul datorie/PIB va fi de 47,6% în 2024.

Principalii indicatori prognozaţi de Comisia Europeană pentru România

Estimările recente ale principalelor instituţii internaţionale vizează, de asemenea, o decelerare a creşterii economice pentru România în anul următor, similar tendinţei care se conturează la nivel mondial şi european, după care va urma o accelerare susţinută de investiţii. Consumul privat va avansa moderat în 2023, în timp ce investiţiile vor fi susţinute de intrările de fonduri europene.

Prognoze ale instituţiilor internaţionale

Comunicatul este disponibil AICI.

In data de 28 ianuarie 2022, la palatul Victoria, în prezenţa domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României şi a domnului Mathias Cormann, Secretarul General al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a avut loc lansarea Studiului Economic al României realizat de echipa OCDE.

 

În cadrul întâlnirii, cuvântul de bun venit i-a aparţinut primului ministru al României, care a subliniat importanţa acestui studiu pentru România şi a aderării ţării noastre la OCDE. Principalele concluzii ale studiului au fost prezentate de domnul Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE. Au fost susţinute două alocuţiuni de către domnul Daniel Dăianu, Preşedintele Consiliului Fiscal şi de către domnul Cristian-Nicolae Stănică, Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), instituţie desemnată sa coordoneze procesul de elaborare de către OCDE a studiului. La eveniment au mai participat reprezentanţi ai principalelor ministere şi instituţii implicate în proces.

 

Studiul reprezintă o radiografie multidimensională a realităţilor socio-economice ale României, primul capitol fiind dedicat perspectivelor politicilor cheie, iar următoarele două capitole tematice sunt dedicate mediului de afaceri si pieţei muncii.

 

Studiul este disponibil AICI.