Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ
A COMISIEI NAŢIONALE DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României.

Asumându-și valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA AGENDĂ DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ,

prin care:

  • Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 – 2025;
  • Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
  • Adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
  • Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;
  • Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea unui plan de integritate şi dezvoltarea sistemului de monitorizare a SNA;
  • Evaluează anual gradul de implementare a planului de integritate pe instituţie, precum şi gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii.

Această declarație a fost adoptată de către
PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ

NICOLAE CRISTIAN STĂNICĂ

Plan de integritate