Documente de interes public

Lista documentelor de interes public

  1. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici (prognoza pe termen mediu) de primăvară
  2. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici (prognoza pe termen mediu) de primăvară – varianta preliminară
  3. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici (prognoza pe termen mediu) de toamnă
  4. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici (prognoza pe termen mediu) de toamnă – varianta preliminară
  5. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici (prognoza pe termen lung) de primăvară
  6. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici (prognoza pe termen lung) de toamnă
  7. Prognoza principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial (aferentă prognozei de primăvară)
  8. Prognoza principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial (aferentă prognozei de toamnă)
  9. Prognoza echilibrului energetic pe termen mediu
  10. Estimarea evoluţiei industriei pe baza anchetelor de conjunctură trimestriale

Formulare conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

Solicitare informații publice

Solicitările, în temeiul Legii nr. 544/2001, se transmit pe adresa de e-mail:

Rapoarte de evaluare a implementării Legii Nr.52-2003

Rapoarte de activitate

ORDIN privind aprobarea Codului de conduită profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză