14 noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, cu sediul în Str. Cristian Popişteanu nr.2-4, sector 1, organizează examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile pe care aceştia îşi desfăşoară activitatea

10 august 2023

În conformitate cu prevederile din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. IV alin.(1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Comisia Națională de Strategie și Prognoză organizează la sediul instituției din Str. Cristian – Popișteanu nr. 2-4, sector 1, București, concurs pe post – etapa de selectie a proiectului-pilot Ill vederea ocupării urmatoarelor funcții publice vacante de execuție:

15 mai 2023

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză organizează la sediul instituției din Str. Cristian – Popișteanu nr. 2-4, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante de executie:

21 iunie 2022

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză organizează la sediul instituției din Str. Cristian – Popișteanu nr. 2-4, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante de executie:

28 decembrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză organizează la sediul instituției din Str. Cristian – Popișteanu nr. 2-4, sector 1, București, concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile pe care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

27 iulie 2021

În conformitate cu prevederile OUG nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocupare posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit.b) din OUG nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză organizează la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie –  2 posturi

19 iulie 2021

În conformitate cu prevederile OUG nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocupare posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit.b) din OUG nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză organizează la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie –  8 posturi

12 iulie 2021

Anunţ privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de conducere din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză –  5 posturi

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză anunță reluarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer gradul I  – 1 post