Transparență

În temeiul art.7, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia Națională de Strategie și Prognoză aduce la cunoștința publicului textul următoarelor proiecte:

2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

16.07.2020

HOTĂRÂRE pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
Publicat la data 16.07.2020, aflat în dezbatere pâna la data de 26.07.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Silvian Marius Dan, Secretar general Comisia Națională de Strategie și Prognoză

14.08.2019

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018
Publicat la data 14.04.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 24.08.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

14.08.2018

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare
Publicat la data 14.04.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 24.08.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

16.07.2019

21.05.2019

Ordonanță de Urgență privind instituirea programului guvernamental „Dezvoltarea Regiunii Nord-Est”
Publicat la data 21.05.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 31.05.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

21.05.2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada București-Craiova- Drobeta-Turnu Severin (Autostrada Sudului)
Publicat la data 21.05.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 31.05.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

23.04.2019

HOTĂRÂRE pentru acordarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare și Investiții
Publicat la data 23.04.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 03.05.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

09.04.2019

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
Publicat la data 09.04.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 19.04.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

19.03.2019

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Publicat la data 19.03.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 29.03.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

05.03.2019

Hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare
Publicat la data 05.03.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 15.03.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

27.02.2019

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Centrală hidroelectrica cu acumulare prin pompaj Tarnița – Lăpuștești
Publicat la data 27.02.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 09.03.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

27.02.2019

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea și operarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană și celule stem
Publicat la data 27.02.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 09.03.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

20.02.2019

Hotărâre pentru pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”
Publicat la data 20.02.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 02.03.2019

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site.
Persoana de contact: Ion Ghizdeanu, Presedinte Comisia Nationala de Strategie si Prognoza

15.02.2019

Hotărâre pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului 357/2018 cu modificările și completările ulterioare
Publicat la data 15.02.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 25.02.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

28.01.2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Guvernului nr.421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Publicat la data 28.01.2019, aflat în dezbatere pâna la data de 07.02.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

20.12.2018

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Autostrada Târgu Neamț – Iași
Publicat la data 20.12.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 30.12.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

19.12.2018

Hotărâre privind aprobarea contribuției voluntare a României la OCDE în vederea elaborării „Studiului de țară privind politicile economice” pentru România
Publicat la data 19.12.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 29.12.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

13.12.2018

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație
Publicat la data 13.12.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 23.12.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected], [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

27.10.2018

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncțională „Dr. Calistrat Grozovici” Corp A și Corp B
Publicat la data 27.10.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 06.11.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail prognoza@cnp.ro, [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză

24.09.2018

Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare
Publicat la data 24.09.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 04.10.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publică@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză [email protected], [email protected]

29.08.2018

Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”
Publicat la data 29.08.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 08.09.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publică@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză [email protected], [email protected]

12.06.2018

Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Publicat la data 12.06.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 22.06.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publică@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză [email protected], [email protected]

06.06.2018

Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului „INVESTEȘTE ÎN TINE”
Publicat la data 06.06.2018, aflat în dezbatere pâna la data de 13.06.2018

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publică@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.
Persoană de contact: Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză [email protected], [email protected]

15.05.2018

Memorandum – Propunere de obiective strategice de investiții pentru analiză oportunității de implementare în parteneriat public privat
Publicat la data 15.05.2018

20.04.2018

Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung „România 2040”
Publicat la data 20.04.2018, aflat în dezbatere pana la data de 30.04.2018

20.04.2018

Ordonanță de urgență a Guvernului privind parteneriatul public-privat
Publicat la data 20.04.2018, aflat în dezbatere pana la data de 30.04.2018

19.03.2018

Hotărâre a Guvernului privind constituirea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
Publicat la data 19.03.2018, aflat în dezbatere pana la data de 29.03.2018