Programul guvernamental INVESTEȘTE ÎN TINE

Cadru legal

Descriere program

Programul guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE” are ca obiect facilitarea accesului la finanțare, „ZERO COSTURI, ZERO DOBÂNDĂ” pentru:

tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până la 40.000 de lei.

persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională. Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până la 35.000 de lei.

Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.

Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului. Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoțit de cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat. În cazul beneficiarului Programului cu capacitate de exercițiu restrânsă, pentru obținerea creditului este necesar acordul reprezentantului legal.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă. Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație ce nu poate depăşi 5 ani, o singură dată pentru același beneficiar.

Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea creditului în proporție de 80% de către stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului.

Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărui președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, reprezentând dobânzi, comisioane și speze bancare, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.

Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare acordă garanțiile de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite băncilor sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile

Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.

 

Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia:

 1. plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
 2. plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;
 3. plata cursurilor de specializare/calificare;
 4. plata cursurilor de pregătire profesională;
 5. taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA;
 6. plata chiriei, a cheltuielilor de întreținere și a utilităților;
 7. plata locurilor de cazare în căminele studențești;
 8. o parte din cheltuielile pentru construcția sau achiziția unei locuințe;
 9. cheltuielile pentru modernizarea sau renovarea unei locuințe;
 10. costul medicamentelor, analizelor, produselor de protezare/ortezare, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;
 11. achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;
 12. abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;
 13. costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;
 14. achiziția de articole sportive, instrumente muzicale și alte echipamente necesare pregătirii profesionale în învățământul de specialitate (tehnic și de artă);
 15. taxa de participare la manifestări științifice și concursuri;
 16. cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concursuri.

Parteneri

Indicatori