Prognoza pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamnă - Notă

A. Considerente privind estimările pe termen mediu

Într-un context global dificil, cu conflicte geopolitice la graniţele naţionale şi crize energetice ce au amplificat presiunile asupra preţurilor materiilor prime, erodând în acelaşi timp puterea de cumpărare a populaţiei, economia românească a dovedit o rezilienţă peste aşteptări la şocurile asupra ofertei, realizând în anul curent o creştere economică robustă.

Scenariul prognozei de toamnă a ajustat pozitiv evoluţiile macroeconomice actuale, dar a înrăutăţit perspectiva anului viitor, în concordanţă cu previziunile organismelor internaţionale pentru principalii parteneri comerciali ai României, în special Germania şi Italia.

Estimările pentru anul 2022 au fost fundamentate pe baza evoluţiilor din perioada ianuarie-august (creşterea economică de 5,7% din semestrul I, tendinţele indicatorilor sectoriali din iulie şi august, dinamica preţurilor, etc.), luând în considerare prelungirea conflictului dintre Rusia şi Ucraina şi implicaţiile pe care acesta îl are asupra economiei europene şi mondiale.

În profil trimestrial, pentru partea a doua a anului au fost prevăzute atenuări de dinamică pe fondul prețurilor ridicate, a afectării ramurilor industriale energointensive, și a trecerii în teritoriu negativ a ritmului anual al câștigului salarial real lunar. Cu toate acestea, varianta prognozei actuale poate fi considerată ca fiind una prudentă, existând premise favorabile ca diminuarea de ritm a consumului privat din ultimul trimestru să fie compensată de intensificarea procesului investiţional.

Per ansamblu, avansul economic a fost prevăzut la 4,6% în anul 2022, cu 1,1 puncte procentuale peste nivelul estimat în scenariul din prognoza de vară (+3,5%). Au fost constatate performanţe peste aşteptări în activităţile de construcţii şi servicii, care împreună deţin o contribuţie de circa 5 puncte procentuale la majorarea produsului intern brut, atenuând astfel aportul negativ al industriei şi agriculturii (-0,9 puncte procentuale).

Pentru sectorul terţiar, căruia i-a revenit rolul de motor al creşterii, valoarea adăugată brută a fost estimată a se majora cu 7,7%, cu o uşoară tendinţă de încetinire în a doua parte a anului, în timp ce pentru sectorul de construcţii a fost prevăzută o dinamică de 6,1%, pe baza accelerării activităţii din semestrul II. Contribuţiile negative au provenit din partea industriei, pentru care s-a prognozat o diminuare a valorii adăugate brute cu 1,2%, şi din partea sectorului agricol, puternic afectat de secetă, ceea ce a condus la revizuirea semnificativă a estimărilor anterioare, până la o scădere de 12,8%.

NOUTĂȚI

Prognoza de toamnă a Comisiei Europene pentru România, update alte instituţii

 

După un an 2022 peste aşteptări, economia României va încetini, potrivit estimărilor Comisiei Europene, cu o creștere reală a PIB-ului de aproximativ 2% în următorii doi ani, ca urmare a unei inflații ridicate, a condițiilor financiare mai stricte și a consecințelor războiului din Ucraina. Şomajul se va situa în jurul valorii de 5-6%. Deficitul bugetar ESA va scădea treptat la 4,8% din PIB în 2024, determinat de o reducere a ponderii cheltuielilor curente, în principal pe fondul creșterii PIB-ului nominal. Raportul datorie/PIB va fi de 47,6% în 2024.

Principalii indicatori prognozaţi de Comisia Europeană pentru România

Estimările recente ale principalelor instituţii internaţionale vizează, de asemenea, o decelerare a creşterii economice pentru România în anul următor, similar tendinţei care se conturează la nivel mondial şi european, după care va urma o accelerare susţinută de investiţii. Consumul privat va avansa moderat în 2023, în timp ce investiţiile vor fi susţinute de intrările de fonduri europene.

Prognoze ale instituţiilor internaţionale

Comunicatul este disponibil AICI.

Pe data de 28 ianuarie 2022, la palatul Victoria, în prezenţa domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României şi a domnului Mathias Cormann, Secretarul General al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a avut loc lansarea Studiului Economic al României realizat de echipa OCDE.

În cadrul întâlnirii, cuvântul de bun venit i-a aparţinut primului ministru al României, care a subliniat importanţa acestui studiu pentru România şi a aderării ţării noastre la OCDE. Principalele concluzii ale studiului au fost prezentate de domnul Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE. 

Au fost susţinute două alocuţiuni de către domnul Daniel Dăianu, Preşedintele Consiliului Fiscal şi de către domnul Cristian-Nicolae Stănică, Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), instituţie desemnată sa coordoneze procesul de elaborare de către OCDE a studiului. La eveniment au mai participat reprezentanţi ai principalelor ministere şi instituţii implicate în proces.

Studiul reprezintă o radiografie multidimensională a realităţilor socio-economice ale României, primul capitol fiind dedicat perspectivelor politicilor cheie, iar următoarele două capitole tematice sunt dedicate mediului de afaceri si pieţei muncii.

Studiul este disponibil AICI

ABONARE NEWSLETTER